Έναστον

Το «Έναστρον» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ην οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Σκοπός της ΚοινΣΕπ «Έναστρον», σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της, είναι η διάδωση της ιδέας και της επιστήμης της αστρονομίας, της μελισσοκομίας, της στήριξης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μα κυρίως η στήριξη και παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το τελευταίο είναι, κατά τη γνώμη μας, πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα κατά την υφιστάμενη δυσμενή κοινωνικοοικονομική συγκυρία.
Οργανώνουμε ανοιχτές για το κοινό αστρονομικές εκδηλώσεις, όπου ο καθένας μπορεί, χωρίς κανένα κόστος, να απολαύσει, μέσα από τα τηλεσκόπιά μας πραγματικές εικόνες του ήλιου, της σελήνης, των πλανητών και άλλων πιο μακρινών ουράνιων αντικειμένων.
Διοργανώνουμε ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, επίσης ανοιχτές για το κοινό, όπου δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις νέες ανακαλύψεις και εξελίξεις στο χώρο των επιστημών που προαναφέρθηκαν.
Επισκεπτόμαστε σχολεία, όπου δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να διδαχθούν βασικές γνώσεις αστρονομίας, αστροφυσικής και κοσμολογίας και στη συνέχεια, μέσω των τηλεσκοπίων μας, να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα που προαναφέρθηκαν.
Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε σεμινάρια αστρονομίας για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου, οι οποίοι με ένα μικρό κόστος, διδάσκονται θέματα που εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στα μυστήρια του σύμπαντος. Η παρατήρηση των ουράνιων σωμάτων με τηλεσκόπιο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος των σεμιναρίων.
Πέρα όμως από την επιστήμη της αστρονομίας, προωθούμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω δράσεων ανακύκλωσης και δενδροφύτευσης, καλλιέργειας βοτάνων και άλλων παραγωγικών φυτών.
Η ΚοινΣΕπ «Έναστρον» διαθέτει δικό της πρότυπο μελισσοκομείο, όπου διατηρούνται αποικίες μελισσών παράγωντας μέλι, γύρη, πρόπολη με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων.
Τα προϊόντα που προωθούνται από την ΚοινΣΕπ «Έναστρον» διατίθενται προς πώληση σε φιλανθρωπικά bazaar σε χαμηλές τιμές ή διατίθενται δωρεάν για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
Τέλος με τη λήξη του έτους, μέρος των κερδών της ΚοινΣΕπ «Έναστρον» διατίθενται σε κοινωνικούς φορείς αλληλεγγύης, όπως γηροκομεία, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α, με τη μορφή τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών, ρούχων κλπ.
Είναι ακλόνητη πεποίθησή μας ότι η ανιδιοτελής προσφορά για την υλοποίηση μιας ιδέας μας επιστρέφει ωφέλη που όχι μόνο απέχουν από την υλιστική έννοια και έκφραση του κέρδους που είναι τα χρήματα, αλλά είναι και υπεράνω αυτών.
Το σύνθημά μας, το οποίο οπτικοποιείται στο λογότυπό μας είναι : «Στηρίζουμε τον άνθρωπο και προστατεύουμε το περιβάλλον εξερευνώντας τον έναστρο ουρανό».