ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΕΝΑΣΤΡΟΝ”

Στις 3 Απριλίου 2017 η Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΑΣΤΡΟΝ, ενεγράφη στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με Αριθμό Γενικού Μητρώου (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.) 000002603071.